A. Berteloot et al. (Hrsg.): Handelingen van de Bijeenkomst van universitaire Docenten Nederlands

29,80 

Enthält 7% reduzierte MwSt.
zzgl. Versand
Lieferzeit: sofort lieferbar
Kategorien: ,

Beschreibung

Van 18 tot 20 maart 2004 vond aan de Nederlandse Ambassade te Berlijn de tweejaarlijkse Bijeenkomst van Universitaire Docenten Nederlands in het Duitse Taalgebied plaats. Deze bundel bevat het merendeel van de lezingen die tijdens deze bijeenkomst beluisterd konden worden. Thematisch gezien behoren de meeste bijdragen tot twee verschillende clusters. In de eerste plaats is er een viertal voordrachten op het gebied van de Nederlandse letterkunde. Ze handelen allemaal over het thema van de twijfel in de Nederlandse literatuur en richten zich op de middeleeuwen, de vroegmoderne tijd, de negentiende eeuw en de twintigste eeuw. Een tweede cluster bevat bijdragen op het gebied van de Nederlandse taalkunde. Centraal staat hier het proces van taalverandering, dat onder verschillende invalshoeken bezien wordt. Het licht valt bijvoorbeeld op het concept van de standaardtaal, op uiteenlopende standaardisatieprocessen en op de invloed van het Engels op de Nederlandse woordenschat. Ten slotte bevat de bundel een bijdrage over nieuwe werkvormen in het vreemde-talenonderwijs, als ook een bijdrage over positie en de rol van de neerlandistiek aan Duitse universiteiten tijdens de afgelopen dertig jaar.

Amand Berteloot is hoogleraar Nederlandse Taalkunde en Oude Nederlandse Letterkunde aan de Westfälische Wilhelms-Universität in Münster; Jan Konst is hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de Freie Universität Berlin; Nicolette Zwijnenburg doceert Nederlands aan de Universität Mainz (Germersheim).

ISBN 3-89688-246-5, 167 Seiten, 2005

Zusätzliche Informationen

Gewicht250 g